U bent hier:

Privacy statement

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. FBNed hecht grote waarde aan deze gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat houdt onder andere in dat FBNed:

  • duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via dit privacy statement;
  • de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • eerst vraagt om toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • het recht respecteert om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Klik hier om het complete privacy statement van FBNed te lezen.
(Herzien december 2019)

Leden