U bent hier:

Concept wetsvoorstel 'Transparantie maatschappelijke organisaties'

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

25/02/2019

Conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties

FBNed heeft een reactie opgesteld op het conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties. Dit voorstel regelt dat een donateur die jaarlijks een bedrag van 15.000 euro of meer doneert aan een goed doel met naam en toenaam openbaar vermeld moet worden. Deze regeling geldt zowel voor privépersonen als voor instellingen.

FBNed is onaangenaam verrast door de inhoud van dit conceptwetsvoorstel. Wij vinden doneren een privéaangelegenheid. Bovendien vinden we het voorstel niet effectief. Wij maken ons grote zorgen over de negatieve effecten en vinden het onbegrijpelijk dat een overheid die grote waarde toekent aan het werk van goede doelen dergelijke drempels opwerpt. Wij verzoeken de minister dan ook om het conceptwetsvoorstel niet in de huidige vorm door te zetten en halen onze politieke contacten aan om ons tegen dit voorstel te verzetten.

Onze volledige reactie kunt u hier lezen.

Leden