U bent hier:

Europese richtlijn publiek register familiebedrijven

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

09/02/2015

Op FD.nl verscheen 9 februari 2015 het artikel met de titel "Familiebedrijven moeten openheid geven over hun aandeelhouders". Familiebedrijven worden verplicht hun grootaandeelhouders te laten inschrijven in een openbaar register. Dit is de consequentie van de nieuwe Europese richtlijn tegen witwassen waarover in december in Brussel een politiek akkoord is bereikt. Het hele artikel vindt u hier

FBNed wordt in het artikel geciteerd en ons standpunt lichten we hieronder verder toe: "Dat er meer regelgeving komt in Europees verband om witwaspraktijken tegen te gaan is een goede ontwikkeling. Een zeer ongewenst neveneffect van de 'anti money laundering' directive is dat het Europees Parlement wil inzetten op een publiek register waarin de individuele aandeelhouders/certificaathouders van bedrijven zijn opgenomen. Hiermee worden vrijwel alle bedrijven gedwongen in een keurslijf om een enkele witwasser te kunnen traceren. Daarnaast is het zeer de vraag hoe effectief de maatregel zal zijn; bedrijven kunnen ook hun vestiging verplaatsen naar buiten de EU.

Voor familiebedrijven die gericht zijn op lange termijn continuïteit van generatie op generatie is het gebruikelijk dat eigendom vroegtijdig (deels) wordt overgedragen op de volgende generatie. In de praktijk betekent het dat kinderen van ondernemers dan al mede-aandeelhouder zijn. Vanuit privacy en vanuit veiligheidsoverwegingen is het zeer ongewenst dat kinderen zo in openbare registers terecht komen. Net zoals dat scholen ook niet openbaar mogen maken welke leerlingen er bij die school staan ingeschreven.
Het registreren van individuele aandeelhouders is alleen acceptabel in een niet-publiek toegankelijk register als er duidelijke regels zijn: met wat voor doel (bijv. een crimineel onderzoek waarbij er gegronde redenen zijn om de eigenaren van een bepaald bedrijf te kennen) en door wie het in gezien mag worden (bijv. alleen politie en justitie) en aan welke voorwaarden het verzoek tot inzage dan moet voldoen."

Leden