U bent hier:

Standpunten FBNed ten behoeve van belangenbehartiging

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

 • Verdienvermogen van Nederland onder druk

  Er zijn terechte zorgen over het verdienvermogen van Nederland. Woensdag 24 januari is er een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp. FBNed pleit voor het koesteren en in zijn kracht zetten van f...

  Geplaatst: 22 januari 2024
 • Standpunt inzake nieuwe rechtsvorm BVm

  Ondernemingen met een maatschappelijke missie kunnen bij het kiezen van hun rechtsvorm nu een extra keuze maken. Deze ondernemingen verrichten teveel commerciële activiteit om hun onderneming in de v...

  Geplaatst: 29 april 2021
 • Overzicht standpunten politieke partijen

  We blijven aandacht vragen voor familiebedrijven omdat de impact van familiebedrijven in Nederland niet bij alle politieke partijen bekend is, getuige de verkiezingsprogramma’s. We hebben de programma...

  Geplaatst: 11 maart 2021
 • Wopke-Wiebesfonds zet familiebedrijf buitenspel

  Met een investeringsdrempel van € 30 miljoen zet het Wopke-Wiebesfonds familiebedrijven bij voorbaat buitenspel. Terwijl het juist de familiebedrijven zijn die duurzaam investeren voor de lange termij...

  Geplaatst: 23 oktober 2020
 • Familiebedrijven en Prinsjesdag 2020

  De regering en de Tweede Kamer hebben daadkracht getoond. Inzet op het behoud van banen was een goede strategie. Nu moet Nederland keuzes maken in hoe we deze crisis te boven komen. De huidige omstand...

  Geplaatst: 16 september 2020
 • Persbericht n.a.v. Prinsjesdag 2019

  N.a.v. Prinsjesdag en de gepresenteerde Miljoenennota heeft FBNed een persbericht verstuurd naar diverse media met de volgende inhoud:...

  Geplaatst: 17 september 2019
 • FBNed position paper inzake UBO-register

  FBned is het niet eens met het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukdossier 35 179), waarin de verplicht...

  Geplaatst: 21 mei 2019
 • UBO register definitief

  Zowel in Europa als in Nederland  is in april een aantal besluiten genomen  inzake het UBO register. Het Europees Parlement heeft een aangepaste richtlijn aangenomen (AMLD 5) waardoor de lidstaten ver...

  Geplaatst: 01 mei 2018
 • Internetconsultatie inzake de 4e anti-witwasrichtlijn

  FBNed heeft deelgenomen aan de internetconsultatie inzake de 4e anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Onze reacti...

  Geplaatst: 05 maart 2018
 • Ontwikkelingen UBO-register in Europa en Nederland

  Het UBO-register is een onderdeel van de 4e anti-witwas richtlijn (Anti Money Laundering Directive - AMLD 4) die door het Europees parlement is aangenomen en die ook Nederland als EU-lidstaat moet inv...

  Geplaatst: 07 februari 2018
 • Standpunt ontwikkelingen UBO-register

  FBNed voert actief lobby rondom het zogenaamde UBO-register. De verplichting tot het voeren van een UBO-register komt uit de Europese Anti Money Laundering Directive (AMLD).Het doel van de richtlijn, ...

  Geplaatst: 08 december 2017
 • UBO-register; bezwaren en handreikingen

  Het UBO-register is actueel in politiek Den Haag. Er zijn Kamervragen gesteld en de minister heeft daarop geantwoord. FBNed heeft een notitie geschreven om inzicht te geven in de stand van zaken en de...

  Geplaatst: 18 mei 2016
 • De invoering van het UBO-register

  De komst van het UBO-register is een feit. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, de uiteindelijk gerechtigde of begunstigde van bijvoorbeeld een vennootschap of een trust. Een UBO is iedere natu...

  Geplaatst: 12 januari 2016
 • Het maatschappelijk belang van ondernemend vermogen

  De economische crisis heeft de nadelen van vreemd vermogen en financieel gedreven organisatiedoelstellingen voldoende aangetoond. De reactie van de politiek en overheden is: meer toezicht en controle,...

  Geplaatst: 11 mei 2015
 • Europese richtlijn publiek register familiebedrijven

  Op FD.nl verscheen 9 februari 2015 het artikel met de titel "Familiebedrijven moeten openheid geven over hun aandeelhouders". Familiebedrijven worden verplicht hun grootaandeelhouders te laten inschri...

  Geplaatst: 09 februari 2015
 • Uitdagingen binnen Europa

  European Family Businesses (EFB) heeft op haar site een aantal uitdagingen benoemd, waar familiebedrijven in Europa voor staan. ...

  Geplaatst: 01 november 2014

Leden