U bent hier:

Beïnvloeden

Familiebedrijven zijn de kurk waar de Nederlandse economie op drijft: 300.000 bedrijven in Nederland zijn een familiebedrijf (van de 490.000 - CBS, 2023). 1 op de 3 mensen in Nederland werkt er!

Familiebedrijven zijn risicobewust, meer innnovatief en hebben een langetermijnvisie. Het familiebedrijf is dan ook de hoeksteen van de economische samenleving en geldt als dé motor van economische en maatschappelijke innovatie. Als grootste werkgever van Nederland zijn familiebedrijven verantwoordelijk voor een significant deel van de belastinginkomsten van de overheid en voor behoud en groei van werkgelegenheid. Dat betekent niet dat het ondernemingsbeleid van de overheid een gelijk speelveld biedt voor familiebedrijven ten opzichte van andere ondernemingsvormen. Een extra dimensie is dat het bij familiebedrijven niet alleen om de onderneming en haar medewerkers gaat, maar ook om de eigenaren. Zij verstrekken risicodragend kapitaal en stellen hun vermogen in de waagschaal. Bekijk hier de volledige feiten en cijfers en de impact van familiebedrijven.

Ondernemerschap faciliteren

Als overheidsbeleid en wetgeving het familiebedrijf in het hart raken, de continuïteit van de onderneming ondermijnen en/of een ongelijk speelveld t.o.v. andere ondernemingen creëren, dan behartigt FBNed de belangen van familiebedrijven. Wij staan voor een samenleving die ondernemerschap stimuleert en die verantwoordelijke eigenaren van ondernemingen faciliteert in plaats van belemmert. Daar zijn familiebedrijven en ondernemende families bij gebaat. Maar ook de samenleving als geheel: het stimuleert werkgelegenheid, innovatie en groei met als logisch gevolg meer belastinginkomsten voor de overheid. Over deze en andere relevante ontwikkelingen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers.

Spreekbuis van familiebedrijven

Als spreekbuis van familiebedrijven werkt FBNed waar mogelijk samen met de andere ondernemersorganisaties in Nederland. Zo is in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland het Platform Familiebedrijven opgezet. Met familiebedrijvenorganisaties uit andere EU lidstaten werkt FBNed samen in European Family Businesses (EFB). Deze organisatie behartigt de belangen van familiebedrijven in Brussel en volgt relevante ontwikkelingen binnen het Europees Parlement en de Europese Commissie.
Bekijk hiernaast een korte impressie van de 16e editie van het Platform Familiebedrijven:

Lid worden van FBNed?

Meer informatie lidmaatschap

Leden