U bent hier:

BOR voor reële bedrijfsopvolgingen

10/07/2023

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet aanpassingen in de BOR aangekondigd en nadere details gepubliceerd in een Kamerbrief van 29 juni. Dat heeft geleid tot verschillende debatten en moties die oproepen tot nader onderzoek en heroverwegingen van de voorgestelde aanpassingen.

FBNed is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en wij zetten ons in voor met name vier aanpassingen in de BOR voorstellen:

  • De voorgenomen verlaging van het vrijstellingspercentage moet van tafel. Deze verdubbeling van de belastingdruk is onverstandig en in strijd met de uitkomsten van een recente evaluatie van de BOR. Veel landen om ons heen kennen bovendien een volledige vrijstelling bij bedrijfsoverdracht.
  • Oude oer-Hollandse familiebedrijven moeten toegang tot de regeling hebben en houden, waardoor de continuïteit van hun vaak al generaties lang bestaande familiebedrijf beter geborgd blijft. Het knelpunt is de verwateringsregeling die aanpassing behoeft indien nodig in samenhang met een verhoging van het gezamenlijk aanmerkelijk belang dat een familie heeft.
  • Wij pleiten ervoor dat vastgoed dat dienstbaar is aan de ondernemingsactiviteiten maar wel verhuurd wordt, onder de regeling blijft vallen. Dat voorkomt continuïteitsrisico doordat investeringscapaciteit op peil blijft.
  • De voortzettingseis, de aandelen binnen 5 jaar na overname niet mogen verkopen, moet aangepast worden aan de hedendaagse ondernemingsdynamiek.

Zonder bovengenoemde aanpassingen zal het gevolg zijn dat familiebedrijven op een nog grotere achterstand gezet worden ten opzichte van andere bedrijven in Nederland maar vooral in Europa waar wel goede bedrijfsopvolgingsregelingen zijn. Bovendien richt de BOR met deze aanpassingen zich beter op reële bedrijfsopvolgingen. De aanpassingen dragen bij aan het voorkomen van oneigenlijk gebruik waardoor beleggers buiten de BOR vallen.

Leden