U bent hier:

Commissaris blijft stoeien met werkgeversrol en cultuur

01/09/2022

Commissaris blijft stoeien met werkgeversrol en cultuur - In deze titel komt de kern van het tweede deelrapport tot uitdrukking, de werkgeversrol in bredere zin. Dit blijkt uit de 14de editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek van Board in Balance en Herbert Rijken.

Onderdeel van die rol is het als rvc voldoende aandacht schenken aan talentmanagement, het voldoende nadenken over de rol en taken van de secretaris van de rvc en het doen van een cultuuraudit in de organisatie. Talentmanagement, en ook succession planning met betrekking tot de rvb, zijn zaken waarvan de commissaris in eerdere onderzoeken ook al aangaf dat dit beter moest. En ook in dit onderzoek laten veel respondenten weten dat ze daar nog een slag in moeten maken.

Het tegenovergestelde geldt eigenlijk voor de positie van de secretaris. Daar zijn amper veranderwensen te vinden en dat gold ook al voor een vergelijkbare vraag over de secretaris in het verleden. Geldt de werkgeversrol van de rvc ook voor de secretaris van de rvc?

Het doen van een cultuuraudit is een vraag die we voor het eerst hebben voorgelegd. Dat was in zekere zin een goede keuze want alle benchmarks hebben daar een (urgente) verbeterwens voor. Het lijkt ons, maar ook zeker de respondenten zelf, een goed idee om de werkgeversrol weer eens wat prominenter op de agenda te zetten.

Leden