U bent hier:

Welk risico vormt de commissaris zelf - digitalisering

02/05/2022

Welk risico vormt de commissaris zelf? Alphen aan den Rijn, 8 april 2022 - Commissarissen staan nog niet open voor het bij hen thuis laten uitvoeren van een cybersecurity-audit. Dit blijkt uit het eerste deelrapport van de 14de editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek van Board in Balance en Herbert Rijken, getiteld: ‘Welk risico vormt de commissaris zelf?’. Aan het onderzoek deden 168 commissarissen, bestuurders, secretarissen van rvc’s en internal auditors mee.

Digitalisering: voldoende werk aan de winkel. Ook voor de rvc

De ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering, met zowel bedreigingen als kansen, gaan snel. Het is de vraag welke rol de commissaris daarin speelt of moet spelen. Aan de ene kant zien we dat de verschillende commissarissen onderling verschillend omgaan met vergaderstukken en het gebruik van digitale middelen. Anderzijds constateren we dat permanente educatie een al jaren blijvende verbeterwens is bij de respondenten en dat met name ICT-kennis en kennis van digitalisering structureel als een urgente verbeterwens worden gezien.

Welk risico vormt de commissaris eigenlijk zelf?

Van alle onderzochte onderwerpen in dit onderzoek levert digitalisering de meeste discussie op. Het bij individuele commissarissen of individuele leden van de rvb thuis laten uitvoeren van een cybersecurity-audit is bij alle zestien benchmarks een veranderwens. Minder twijfel is er bij andere stellingen. Digitalisering moet meer onderdeel worden van de strategie, de rvc moet beter kunnen uitleggen wat er in de organisatie op het gebied van cybersecurity gebeurt, de organisatie moet meer oog krijgen voor de HR-dimensie bij digitalisering en bij de digitale strategie moet meer en beter nagedacht worden of een ethisch kader moet worden vastgesteld.

Bij veel organisaties moeten nog meetbare duurzaamheidsdoelen worden opgesteld

Uit het onderzoek blijkt verder dat alleen bij het beursgenoteerde bedrijf en bij de woningcorporatie de respondenten op dit moment meetbare duurzaamheidsdoelen hebben geformuleerd. Niet-genoteerde bedrijven en non-profitorganisaties in de zorg en onderwijs moeten en willen daar nog een slag in maken. Of een organisatie die doelen zelf moet opstellen en of de prestaties ten aanzien van die doelen zelf of door een externe partij moeten worden gemeten is nog open voor debat.

Annemarie Jongerden, partner bij Grant Thornton, merkt de toenemende belangstelling voor duurzaamheid in de praktijk. ‘De aankomende wetgeving met betrekking tot verslaglegging over duurzaamheid raakt steeds breder bekend. Ook zelf zijn we steeds meer bezig met duurzaamheid’.

Over de 14de editie van het commissarissen benchmarkonderzoek

Het Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek van en uitgevoerd door Aalt Klaassen, Dirk-Jaap Klaassen en Oscar Toebosch van Board in Balance bv en Prof. Dr. Herbert Rijken, is dit jaar voor de 14de keer uitgevoerd. De resultaten zijn in 2 deelrapporten gepubliceerd.

Het onderzoek geeft resultaten weer voor in totaal zestien benchmarks. Hiertoe behoren commissarissen bij de organisaties: beursgenoteerd bedrijf, groot-niet-genoteerd bedrijf, MKB, familiebedrijf, woningcorporatie, zorginstelling, onderwijsinstelling en overige non-profit organisaties.

102 respondenten werkten mee via een persoonlijk interview en 66 respondenten vulden een online enquête in. Van de respondenten zijn er 60 vrouw, 54 vervullen de rol van voorzitter van een rvc.

De respondenten zijn benaderd via FBNed, Governance University, NCD, NCR, NVTZ,  VTW, Topvrouwen.nl, VNO-NCW metropoolregio Amsterdam en Stichting Blikverruimers, naast het eigen netwerk van commissarissen en bestuurders die veelal reeds jaren betrokken zijn bij het onderzoek. Dit jaar was Ortec sectorsponsor IT& digital en was IntegrationPeople cosponsor van het onderzoek.

Leden