U bent hier:

Filantropiebijeenkomst ANBI: governance en uitvoeringsvraagstukken

Wat houdt een ANBI (algemeen nut beogende instellingen) precies in? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe organiseer je een ANBI? Wat zijn de verplichtingen die komen kijken bij de ANBI-status? Dit zijn voorbeelden van vragen die leven bij FBNed-leden met een filantropische stichting. 

Goede governance van stichtingen en foundations is nog belangrijker geworden nu de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli ingaat. Hierover is een praktische checklist te vinden op de website van FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations. Bovendien geldt sinds dit jaar voor grote ANBI’s (met jaarlijkse lasten van meer dan 100.000 euro) de verplichting om een standaardformulier voor de publicatieplicht te gebruiken. 

Op 8 juli gaan we in gesprek over bovenstaande onderwerpen. Het betreft een fysieke bijeenkomst, zodat we kunnen streven naar een goede onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Filantropiespecialist Pieter Stemerding zal de discussie leiden. 

Vooraf inventariseren we bij de aangemelde leden welke vragen bij hen spelen, zodat we de bijeenkomst hierop kunnen toespitsen.

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Voor vragen kun je contact opnemen met Eveline Maas.

Leden