U bent hier:

Masterclass basisprincipes STAK

Er is een trend gaande naar toenemende professionalisering van STAK-besturen. Hierbij spelen vraagstukken als de samenstelling en rol van het STAK-bestuur en de interactie tussen familie, certificaathouders, directie en RvC.
Tijdens deze masterclass worden de basisprincipes van STAK behandeld.

Doelgroep

Deze masterclass wordt georganiseerd voor familieleden die lid zijn of worden van het STAK-bestuur van hun familiebedrijf. Ook externe STAK-bestuurs zijn welkom om deel te nemen.
Aan deze masterclass kunnen maximaal twaalf deelnemers meedoen.

Inhoud

Tijdens de masterclass worden de basisprincipes van STAK besproken, met daarin specifiek aandacht voor onder andere deze onderwerpen.

 1. De rol van de STAK
 • Waarom wil je een STAK?
 • Wat is de rol van de STAK?
 • Hoe groot is de invloed van de STAK op het bedrijf?
 • Waarover beslist de STAK? Waarover beslissen certificaathouders/familie?
 • Hoe vaak vergader je en waarover?
 • Hoe organiseer je STAK en stemrecht?
 1. Inrichting van het STAK-bestuur
 • Hoe selecteer je familieleden voor de STAK?
 • Welke competenties zijn belangrijk?
 • Hoe verzeker je de juiste competenties in de STAK?
 • STAK-voorzitter: familie of extern?
 • Hoe ga je om met dubbelrollen in de governance?
 1. Overige belangrijke onderwerpen
 • Hoe is het samenspel STAK/RvC/directie?
 • Hoe blijven certificaathouders betrokken en geïnformeerd?
 • Hoe om te gaan met dividendbeleid?
 • Hoe organiseer je verhandelbaarheid van certificaten?
 • Hoe monitor je familiewaarden en cultuur?
 • Wat doe je als de verstandhouding tussen familieleden is verstoord?

De onderwerpen voor het derde blok worden van tevoren afgestemd met de deelnemers die zich voor de masterclass aanmelden, zodat ingegaan kan worden op hun behoeften.
Tijdens de masterclass is veel ruimte voor onderlinge uitwisseling tussen de deelnemers, zodat men optimaal van elkaar kan leren.

Datum en tijdstip

19 september 2024 van 9.30 uur tot 15.30 uur.

Heb je interesse, maar schikt een van bovengenoemde data jou niet, neem dan contact op met Eveline Maas.

Inschrijving en kosten

Je kunt je inschrijven via de activiteitenkalender voor de masterclass op 19 september.
De kosten zijn €525,- per deelnemer. Het bedrag wordt voor aanvang van de masterclass gefactureerd.

Ook als je geen lid bent van FBNed kun je deelnemen aan dit programma. Je kunt je aanmelden via dit formulierVoor niet-leden geldt een toeslag van 25% (exclusief btw). Als het bedrijf binnen een jaar na deelname aan de workshop lid wordt van FBNed, wordt deze toeslag verrekend met de contributie. 

Locatie

FBNed Landgoed Sandenburg - Stalgebouw
Sandenburgerlaan 4A
3947 CS Langbroek

Programmaleiders

Jacqueline van Zwol

  Jacqueline heeft een financiële achtergrond en is opgeleid als mediator en coach. Sinds tien jaar richt ze zich
  vooral op familiebedrijfskundige vraagstukken en begeleidt zij familiebedrijven en bedrijfsfamilies. Zij vervult rollen
  als coach, adviseur en commissaris en is voorzitter van diverse STAK-besturen.

 

 

Ilse Matser

  Ilse was tot voor kort lector Familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim en directeur van het Landelijk  
  Expertisecentrum Familiebedrijven. In 2013 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op het onderzoek
  ‘Strategic resources and family firm performance’. Momenteel schrijft ze een praktijkboek voor eigenaren
  van familiebedrijven. Daarnaast is ze onder meer actief als voorzitter van het STAK-bestuur van het
  familiebedrijf NNZ en als adviseur voor bedrijfsfamilies.

 

Reviews

“Ik weet nu meer over de werking van een STAK, maar ook
welke problemen en gevoeligheden erbij komen kijken.”

“De masterclass gaf mij inzichten en ideeën om samen met
de familie te bespreken, bijvoorbeeld over de eigenaarsstrategie,
de rol van de STAK en het profiel van STAK-bestuurders.”

“Ik kreeg inzicht in de manier waarop een STAK
vormgegeven kan worden, passend bij de familie,
het bedrijf en de tijdgeest.”

“Ik vond het een verhelderende masterclass. Heel duidelijk,
met goede handvatten. Er was veel interactie en uitwisseling
van ideeën met elkaar. Ik heb hier heel veel aan en ben
weer helemaal geïnspireerd!”

Voor vragen over deze masterclass kun je contact opnemen met Eveline Maas, 06-1515 6335.

Leden